Svět plný záhad

Uzdravme se sami

Rozhovory s Michaelem Moderem

Sókratovo učení

Více videí naleznete na stránce kanálu : http://www.youtube.com/MichaelModer
Více videí naleznete na stránce kanálu : http://www.youtube.com/svetplnyzahad